Ordensregler

Kære beboer

Vi er mange; ikke på en trang plads; men alligevel tilpas tæt på hinanden til, at ens egne aktiviteter registreres hos andre.
Lad os hjælpes ad med at gøre Sleppevangen til et rart sted at være.
Vi opfordrer derfor til, at man i videst muligt omfang tager hensyn til alle de andre, og ikke unødigt eller ubetænksomt generer nogen.
Eksempelvis er der jo ingen grund til at klippe hæk på tidspunkter hvor man kan lugte, at alle de andre griller, eller de må formodes at sove.
De nævnte punkter på denne side, er dem der oftest har været fremme i de forløbne år, og dem har vi derfor udråbt til de primære indsatsområder.

Færdselsloven

!!Den gælder også i Sleppevangen!!

Både med hensyn til kørsel og parkering.
I Odense kommune er det forbudt at standse og parkere på FORTOVE – således også her ! !
Natparkering af ens egne køretøjer er IKKE tilladt på vejene. Holder der biler alle vegne er vores veje også så smalle, at det er svært at komme frem.

Plæneklipning

Kan vi blive enige om at klippe plænerne midt på formiddagen eller midt på eftermiddagen?? Uden at sætte tider på synes vi det vil være passende tidspunkter!

Afbrænding

Afbrænding af haveaffald må kun finde sted i
Oktober og April måned. Undtaget er dog Sankt Hans aften, hvor vi har vores store bål på boldbanen.

Hvis der ikke er afbrændingsforbud: Fra starten af juni må der bidrages med brandbart materiale. Hertil regnes IKKE friskt haveaffald/hækkeafklip, trykimprægneret træ, øldåser, og metalgenstande i øvrigt.

Rydning af sne

Det er den enkelte ejers pligt at holde fortov/vej ryddet for sne og is jf. de kommunale bestemmelser. Grundejerforeningen gør IKKE noget før det kræver en gummiged!!!

Fyrværkeri

Iflg. loven er det tilladt at skyde fyrværkeri af i perioden 27/12 til 1/1. Resten af året kræver det en særlig tilladelse fra politiet til at skyde fyrværkeri af.

Hunde

Hunde skal være under kommando!
De må selvfølgelig gerne gå uden snor; så længe ejeren har den fulde kontrol over hunden. Efterladenskaber SKAL samles op på ALLE arealer herunder stierne, rabatter og boldbane. Så Hav altid selv poser med 🙂
Poser med efterladenskaber, skal smides i skraldespanden og ikke i naturen! Brug den nærmeste skraldespand eller tag posen med hjem!

 

Bestyrelsen har i ikke noget ønske om at alle skal virke som politibetjente eller at bestyrelsen skal være områdets sheriffer.
Vi opfordrer derfor til, og tror fuldt og fast på, at alle gør deres til at vores visioner lykkes!